241303 Fjärrstyrsystem

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm för att genomföra koordinerade handlingar, räcka fram, vända eller vrida händer eller armar som krävs för att hantera föremål och dörrvred/dörrhandtag

Mål

Att använda produkter och teknik såsom belysningsarmaturer, TV-apparat mm

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20