223907 Ljuddisplayer

Förskrivare

Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 2-5

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Förskrivning avser mjukvara som kan överföra information från hjälpmedelsprogram till syntetiskt tal. Förskrivning kan ske om syntetiskt tal ingår i programvara inom 223912 inte bedöms vara tillräcklig.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning av datoranpassning kan bli aktuell för studerande när funktionerna ej installeras i bärbar dator.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-04-02 11:42