223912 Speciella programvaror för presentation från datorer

Förskrivare

Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

Förstoringsprogram:

b210.2 Måttlig synnedsättning

WHO:s definition av synnedsättning: 1-2

Skärmläsningsprogram:

b210.3 svår nedsättning av synfunktion

WHO:s definition av synnedsättning: 2-5 

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Här ingår programvara som förstorar texten och grafiken på datorskärmen, programvara som läser av bildskärmen på dator och mobiltelefon och omvandlar den till tal/punktskrift.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Ej installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna. 

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa 

Senast uppdaterad: 2017-04-02 11:43