Arbetsplatskoder

Vid frågor om receptbeställning, kontakta kontaktpersoner för respektive förvaltning.

Privata vårdgivare hänvisas till kontaktperson på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mona Klasdotter, tel: 0700-20 61 64.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Eva Sundqvist, tel: 031-343 25 45, Annette Svensson, tel: 031-343 25 48

NU-sjukvården Herik Hultkvist, tel: 010-43 56 644

SÄS ekonomiavdelning Karin Lundh, tel: 033-616 42 01

SkaS sjukhuskansliet Maj-Britt Yavuz, tel: 0767- 88 43 50

Kungälvs sjukhus Christina Wikman-Lundbom, tel: 0303-98 552

Angereds Närsjukhus Chatarina Fridh, tel: 0700-82 33 97

Frölunda specialistsjukhuset (pågående)

Alingsås lasarett (pågående)

Folktandvården Västra Götalandsregionen Gunnar Henning, tel: 0703-30 48 52, Birgitta Gunnarsson, tel: 0705-52 53 05

Närhälsan Maritha Nilsson, tel: 033-616 48 77

Habilitering & Hälsa Maria Johansson, 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin Kerstin Svanberg, tel: 0702-61 34 97

Kontaktperson privata vårdgivare samt pensionerade förskrivare

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mona Klasdotter, tel: 0700-20 61 64 (Pia Sahlberg, tel: 010-44 13 945)

Objektspecialister verksamhet för enheten Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel Beata Angelbjörk och Elfar Àrnason, arbetsplatskod.vgr@vgregion 

Arbetsplatskod / Förskrivarkod

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod betecknar en arbetsplats och omfattar som regel flera förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Västra Götalandsregionen. Arbetsplatskoder delas ut av regionen och är obligatoriska på både vanliga och särskilda recept.

Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet. Det gäller även om patienten har frikort. Koden ska skrivas ut på receptblanketten och vara maskinläsbar (streckkod).

Förskrivarkod

En personlig förskrivarkod utfärdas av Socialstyrelsen och följer dig hela livet. Har du glömt din förskrivarkod kontakta:

Kundtjänst tel: 075-247 33 68, öppet varje vardag mellan kl. 09:00 och 12:00 e-post: E-postadress

Mer angående förskrivning:

Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 föreskrifter (LVFS 2010:16) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Ändringen innebär att alla förskrivare, veterinärer undantagna, från och med den 1 oktober 2010 måste ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek.

Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt lagen (1996:1156) om receptregister.                                         

Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bl.a. medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. 

Syftet med bestämmelserna är bland annat att få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna, att få enhetliga kriterier för subvention av läkemedel och att underlätta uppföljning och analys av läkemedelsförskrivningen.

Arbetsplatskod och förskrivarkod behövs vid registrering av recept och kontroll av förskrivarkoder.

Uppge alltid din fakturaadress, referensnummer, id-nummer och beställar-id vid beställning av receptblanketter.


Nedan hittar du länk till Arbetsplatskodsregistret och ansökningsblankett för arbetsplatskod för verksamhet utanför Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation.

Arbetsplatskodsregistret (APK)

Ansökningsblankett arbetsplatskod

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29