Dosexpedition

Västra Götalandsregionen har upphandlat tjänsten dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB. Avtalet trädde ikraft i januari 2016.

Kontakt

Vid dosfrågor kontakta Apotekets kundtjänst:

Telefon kundtjänst, måndag-fredag kl. 8-18: 0771-210 210

Skicka e-post: E-postadress

Apotekets hemsida

Vid frågor om Pascal kontakta Pascal Support

Senast uppdaterad: 2017-05-10 13:25