Dosexpedition

Västra Götalandsregionen har upphandlat tjänsten dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB. Avtalet trädde ikraft i januari 2016.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 13:25