2017-01-13 Information om vaccin Rabipur/Verorab

Sortimentsrådet informerar 2017-01-13

Restinformation: Rabipur pulver och vätska till injektion 2.5 IE/ml, 1ml

Den senaste information om tillgängligheten finns i Hamlet.

 

Sortimentsrådet Läkemedel Sjukhusapoteket VGR 
E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18