2017-01-24 Information om Addex-Magnesium 1mmol/ml

Sortimentsrådet informerar 2017-01-24

Restinformation: Addex- Magnesium 1 mmol/ml, injektionsflaska 10x10 ml

Den senaste information om tillgängligheten finns i Hamlet.

 

Sortimentsrådet Läkemedel Sjukhusapoteket VGR 
E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17