2017-03-02 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

I bifogad fil hittar ni de ändringar som skett i definierat sortiment (A- och B-sortimentet) under perioden 2017-02-01 till 2017-02-28.
Se filen som ett stöd för att uppdatera era sortiment så att det överensstämmer med aktuellt definierat sortiment

Sortimentsförändingar 2017-02-01 till 2017-02-28

Håll också utkik i Hamlet eftersom det kontinuerligt sker förändringar.
Har du frågor om definierat sortiment kontakta Sortimentsrådet Läkemedel.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17