2017-03-03 Information om Pantoprazol Actavis 40mg, pulver till injektionsvätska

Sortimentsrådet informerar 2017-03-03

Restinformation: Pantoprazol 40mg pulver till injektionsvätska

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

 

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17