2017-03-03 Information om Piperacillin/Tazobactam

Sortimentsrådet Läkemedel informerar 2017-03-03

Restinformation: Piperacillin/Tazobactam 2g/0,25g

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

 

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
E-postadress