2017-03-06 Information om Haldol 5mg/ml injektionsvätska

Sortimentsrådet informerar 2017-03-06

Restinformation: Haldol 5mg/ml, injektionsvätska 5x1ml

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

 

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18