2017-03-16 Information om vaccin Rabipur 2.5IE/ml

Sortimentsrådet informerar 2017-03-16

 

Restinformation: Rabipur pulver och vätska till injektion 2.5 IE/ml, 1ml

 

Den senaste information om tillgängligheten finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel Sjukhusapoteket VGR E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17