2017-06-12 Information om Eusaprim, koncentrat till infusionsvätska

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Eusaprim 16mg/ml + 80mg/ml är restnoterat, för mer information klicka här.

Senast uppdaterad: 2017-06-12 16:10