2017-06-22 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

I bifogad fil hittar ni de ändringar som skett i definierat sortiment (A- och B-sortimentet) under perioden 2017-06-01 till 2017-06-21.

Se filen som ett stöd för att uppdatera era sortiment så att det överensstämmer med aktuellt definierat sortiment.

Sortimentsförändringar 2017-06-01 till 2017-06-21.

Håll också utkik i Hamlet eftersom det kontinuerligt sker förändringar. Har du frågor om definierat sortiment kontakta Sortimentsrådet Läkemedel.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17