2017-08-18 Information om Eusaprim, koncentrat till infusionsvätska

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Se nytt licensalternativ till Eusaprim 18mg/ml+80mg/ml, koncentrat till infusionsvätska