2017-08-23 Information om Addex-Natriumklorid

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Se uppdaterad information om ersättningspreparat till restnoteratAddex-Natriumklorid