2017-10-31 Information om Addex-Natriumklorid samt Addens-Kaliumklorid

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Uppdaterad information gällande bristsituation på Addex-Natriumklorid 4mmol/ml samt Addens-Kaliumklorid 2mmol/ml finner ni i följande informationsblad:

Addex-Natriumklorid 4mmol/ml

Addens-Kaliumklorid 2mmol/ml