2018-04-27 Information om Marcain 5mg/ml injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Marcain 5mg/ml injektionsvätska, lösning,  restnoterar, klicka här för information om tillgängliga alternativ.