Terapigrupp Allergi - andning - ÖNH

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Allergi - andning - ÖNH.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Prisjämförelser

Utbildning

Kostnadseffektiv behandling av astma och KOL

Torsdag 23 november 2017 kl. 09:00 - 16:30, Scandic Hotell Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Program och inbjudan

Regionala medicinska riktlinjer

Astma hos barn (december 2016)

Astma hos vuxna (december 2013)

KOL, diagnostik och behandling  (september 2017)

Relaterad information

Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av rinosinuit

Farmakologisk behandling vid astma

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

SBU

SBU

Astma och KOL - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "astma" som sökord.

Lungcancer - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "lungcancer" som sökord.

Rökning - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "rökning" som sökord.

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nationella riktlinjer för lungcancervård

TLV

Astma, KOL och hosta

Svensk lungmedicinsk förening

Nationella vårdprogram 

Övriga länkar

Frågeformulär CAT- Utvärdering av läkemedel vid KOL

6-minuters gångtest

Användarmanual CAT

Frågeformulär ACT - Utvärdering av läkemedel vid astma

Internationella behandlingsriktinjer för rinosinuit ger bra vägledning Ur Läkartidningen nr 45 2008

Översikt över inhalatorer vid astma och KOL Källa: Janusinfo, Stockholms läns landsting

Kontaktpersoner                         

Ordförande Monica Arvidsson, E-postadress, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Karin Nilsson, E-postadress, apotekare, NU-sjukvården

Övriga medlemmar

Anders Mellén, överläkare, Klinisk farmakologi, SU

Anders Arbrandt, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Gudrun Hemeren, överläkare, Skaraborgs sjukhus

Ronny Larsson, Kungstens vårdcentral, Göteborg

Anita Nordenson, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olaf Küssner, överläkare, NU-sjukvården

Emma Ottered, distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral

Ann Hjoberg, astma/KOL/allergisjuksköterska, Närhälsan Dals-Ed

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26