Terapigrupp Hud

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Hud.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Akne (maj 2016)

Psoriasis (september 2017)

Kontaktpersoner                         

Ordförande Eva Angesjö, E-postadress, Brämhults Vårdcentral, Borås

Sekreterare Ellen Isaksson, E-postadress, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Eva Niklasson, överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kirsten Küssner, överläkare, Hudkliniken Uddevalla, NU-sjukvården

Lill-Marie Persson, överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus

Lisa Lundberg, underläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ragnar Jonell, Läkare, Hudmottagningen, Läkarhuset, Göteborg