Terapigrupp Smärta

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Smärta.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Prisjämförelser

Gabapentin-generika och Neurontin (september 2017)

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer läkemedel

Kontaktpersoner

Ordförande Anders Mellén, E-postadress, klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Sofia Blom, E-postadress, apotekare, Närhälsan 

Övriga medlemmar

Judit Berenyi, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Ingemar Brunsson, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Marie Eckerlid, specialistläkare, Närhälsans Gamlestadstorget vårdcentral, Göteborg

Lena Lundorff, överläkare, Palliativa Enheten NU-sjukvården, Uddevalla

Bernt Turesson, överläkare, Södra Älvborgs sjukhus, Borås

Senast uppdaterad: 2017-08-17 08:59