Restnoterade vacciner

Nedan listas vacciner som för tillfället är restnoterade.

Uppdaterat 2018-04-20.

Restnoterat vaccinPreliminär
leveranstid 
 Förslag på ersättningsvaccin
BCG-vaccin SSI Oviss BCG-vaccin Japan*
Difterivaccin SSI* Levereras inte, produktionen nedlagd Monovalent vaccin finns inte att tillgå. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.

Havrix 0,5 ml

Juni 2018

Vaqta 25E
Twinrix Paediatric (Hep A+B)
Ambirix  (Hep A+B, 1-15 år)

OBS! Twinrix i normaldosering kan inte användas som postexpositionsprofylax vid hepatit A-smitta. Twinrix innehåller endast hälften så stor mängd av hepatit A-antigen som Vaqta respektive Havrix. Se vidare Rekommendationer vid brist på vaccin mot hepatit A

HBVAXPRO    10 µg

Oviss Engerix-B
Tetanusvaccin SSI   Monovalent vaccin finns endast som licensläkemedel. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.
Tetravac Oviss Franska förpackningar levereras (Tetraxim)
Tuberkulin PPD  

Tuberkulin PPD 10-pack (414466) levereras i engelsk förpackning med medföljande svensk bipacksedel, vilket LV har gett dispens till.

Tubertest*

Socialstyrelsen har efter avstämning med Läkemedelsverket beslutat att använda samma rekommendationer och gränser för positivt test för Tubertest som för Tuberkulin PPD.
Twinrix vuxen  Maj 2018

Ambirix (ges i två doser till barn 1-15 år och i tre doser till vuxna)

Vaqta 50E April 2018

Havrix Vuxen (GSK)
Twinrix Vuxen (GSK, OBS! Hepatit A+B)
Ambirix (GSK, OBS! Hepatit A+B, 1-15 år) 

OBS! Twinrix i normaldosering kan inte användas som postexpositionsprofylax vid hepatit A-smitta. Twinrix innehåller endast hälften så stor mängd av hepatit A-antigen som Vaqta respektive Havrix. Se vidare Rekommendationer vid brist på vaccin mot hepatit A

Vaqta 25E Oviss

Havrix barn (GSK)
Twinrix Paediatric (GSK, OBS! Hepatit A+B)
Ambirix (GSK, OBS! Hepatit A+B, 1-15 år)

OBS! Twinrix i normaldosering kan inte användas som postexpositionsprofylax vid hepatit A-smitta. Twinrix innehåller endast hälften så stor mängd av hepatit A-antigen som Vaqta respektive Havrix. Se vidare Rekommendationer vid brist på vaccin mot hepatit A

* Licensvaror

Beställning av licensvaror
Licensvaror måste alltid beställas från ett apotek enligt gällande regelverk. För de enheter som har avtal med regiongemensamt lager (RGL) ska vacciner på licens beställas därifrån. Ta kontakt med RGL då beställning av licensprodukter normalt inte kan ske via Marknadsplatsen. 

Kontaktuppgifter: Tel: 010-447 71 00, Fax: 031-88 06 95, E-postadress

Ansökan om licens görs via det elektroniska licenssystemet KLAS.

 

För terapigrupp vaccin                                                      

Ulrica Sand-Höglund, ordförande                             
Emma Lindhardt, sekreterare, E-postadress