Restnoterade vacciner

Nedan listas vacciner som för tillfället är restnoterade.

Uppdaterat 2017-11-21.

Restnoterat vaccin           Preliminär leveranstid   Förslag på ersättningsvaccin                                    
Ambirix Dec 2017 Twinrix Paediatric (GSK)
BCG-vaccin SSI Oviss BCG-vaccin Japan*
Difterivaccin SSI* Levereras inte, produktionen nedlagd Monovalent vaccin finns inte att tillgå. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.
DiTekiBooster Slutet av nov 2017 Boostrix (alt. Boostrix Polio (+polio) vid brist på även Boostrix)
Havrix vuxen


Dec 2017


Vaqta 50E (MSD)
Twinrix Vuxen (GSK, OBS! Hepatit A+B) 

Havrix barn Oviss

Vaqta 25E (MSD) - restnoterad
Twinrix Paediatric (GSK, OBS! Hepatit A+B)
Ambirix (GSK, OBS! Hepatit A+B, 1-15 år) - restnoterad

För utförligare rekommendationer vid brist på hepatit A-vaccin, se terapigrupp vaccins hemsida

Pneumovax Finns åter i lager för beställning  
Rabipur Oviss Verorab*
Tetanusvaccin SSI Levereras inte, produktionen nedlagd Monovalent vaccin finns inte att tillgå. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.
Tetravac Oviss Franska förpackningar levereras (Tetraxim)
Tuberkulin PPD  

Tuberkulin PPD 10-pack (414466) levereras i engelsk förpackning med medföljande svensk bipacksedel, vilket LV har gett dispens till.

Tubertest*

Socialstyrelsen har efter avstämning med Läkemedelsverket beslutat att använda samma rekommendationer och gränser för positivt test för Tubertest som för Tuberkulin PPD.

Vaqta 25E

Oviss

Havrix barn (GSK) - restnoterad
Twinrix Paediatric (GSK, OBS! Hepatit A+B)
Ambirix (GSK, OBS! Hepatit A+B, 1-15 år) - restnoterad

För utförligare rekommendationer vid brist på hepatit A-vaccin, se terapigrupp vaccins hemsida

 * Licensvaror

 

Beställning av licensvaror

Licensvaror måste alltid beställas från ett apotek enligt gällande regelverk. För de enheter som har avtal med regiongemensamt lager (RGL) ska vacciner på licens beställas därifrån. Ta kontakt med RGL då beställning av licensprodukter normalt inte kan ske via Marknadsplatsen. 

Kontaktuppgifter. Tel: 010-447 71 00, Fax: 031-88 06 95, E-postadress

Ansökan om licens görs via det elektroniska licenssystemet KLAS.

 

För terapigrupp vaccin                                                      

Ulrica Sand-Höglund, ordförande                             
Emma Lindhardt, sekreterare, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-21 13:50