Regionala medicinska riktlinjer

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer. Här finns alla riktlinjer som utarbetats av Läkemedelskommittén, Regionalt cancercentrum väst och de regionala medicinska sektorsråden.

Arbetsprocess regionala medicinska riktlinjer

Välj område i listan nedan eller sök via Hitta dokument