Asylsökande i Västra Götaland

Vid frågor om regler och riktlinjer för vård av asylsökande med flera:
Asylenheten VGR 

Folkhälsomyndighetens samlingssida för människor på flykt


 Råd om hygien på boenden:

Dokument från Folkhälsomyndigheten

Informationsfilm från Smittskydd Skåne

Nedan finns en länk till en informationsfilm. Den vänder sig till personal som arbetar med flyktingmottagande, och handlar om hur man skyddar sig mot vanliga smittor. 

Informationsfilm - av Region Skåne (Observera att filmen ligger längre ned på sidan) 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29