Campylobacter

Campylobacter smittskyddsblad - läkarinformation 

Campylobacter smittskyddsblad - patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland 

PM/anvisningar 

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation i kort version 

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan -sjukvårdsinformation   

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren 

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 

Senast uppdaterad: 2017-12-20 15:08