Cryptosporidium

Cryptosporidium smittskyddsblad - läkarinformation

Cryptosporidium smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland

PM/anvisningar 

Diarré och kräkningar inom förskolan - Föräldrainformation 

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till förskolepersonal  

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till sjukvårdspersonal

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren 

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25