Difteri

Difteri smittskyddsblad läkarinformation 

Difteri smittskyddsblad patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25