ESBL CARBA

ESBL Carba smittskyddsblad - läkarinformation 

ESBL Carba smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland 

PM/Anvisningar

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland.  

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag: ESBL-producerande tarmbakterier. Kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. 

Informationsmaterial 

ESBL-informationsbroschyr till patienter och närstående