Gonorré

Gonorré smittskyddsblad - läkare 

Gonorré smittskyddsblad - patient 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Infografik om gonorré 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

PM/anvisningar 

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner - dokument från Folkhälsomyndigheten 

Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25