Gonorré

Gonorré smittskyddsblad - läkare 

Gonorré smittskyddsblad - patient 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland

Informationsmaterial

Gonorré och sex män emellan  broschyr producerad av Smittskydd Västra Götaland och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH)
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner - dokument från Folkhälsomyndigheten 

Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner 

Infografik om gonorré 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk