Influensa A och B

Sedan 1 december 2015 är influensa A och B endast anmälningspliktig från laboratorierna. Den specifika anmälningsplikten för influensa A (H1N1)pdm09 tas bort. För behandlande läkare innebär detta att all klinisk anmälan av influensa upphört. Laboratorieanmälan av influensa A och B sker i alla bekräftade fall.

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten  

Lokal statistik för Västra Götaland 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25