Influensa A och B

Endast anmälningspliktiga för laboratorium.

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten  

Lokal statistik för Västra Götaland 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-04 15:36