Legionella (Legionärssjukan)

Legionärssjukan smittskyddsblad - läkarinformation

Legionärssjukan smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

PM/anvisningar

Legionellainfektion - riktlinjer för smittspårning