Mässling

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Mässling – utbrottshantering och smittspårning

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på svenska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på arabiska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på somaliska 

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling. (samma som PM:et ovan) 

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård 

Frågor och svar om mässling 

Frågor och svar om mässling  OBS! uppdaterat med fler frågor 2018-01-05

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Informationstext med 5 frågor och svar från Smittskydd Västra Götaland och Central barnhälsovård 

 

Detta bildstöd kan användas tillsammans med patienter och anhöriga som inte pratar svenska. Det finns på flera språk, se nedan. 

Svenska 
Albanska
Arabiska
Bosniska/kroatiska/serbiska
Dari
Engelska
Kurmanji
Pashto
Persiska
Somaliska
Sorani
Tigrinja