Mässling

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Mässling – utbrottshantering och smittspårning

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på svenska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på arabiska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på somaliska 

5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination 

Informationstext med 5 frågor och svar från Smittskydd Västra Götaland och Central barnhälsovård 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-19 11:33