Mässling

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Mässling – utbrottshantering och smittspårning

5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination 

Informationstext med 5 frågor och svar från Smittskydd Västra Götaland och Central barnhälsovård 

Pressmeddelanden gällande utbrott i Fyrbodal 

Pressmeddelande "Mässling i Fyrbodal" 2017-05-18 
Pressmeddelande "Fler fall i Fyrbodal" 2017-05-31 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25