MERS-coronavirus (MERS-CoV)

Sjukdomsinformation

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

Se senaste uppdateringar om mers under vår sida Information om aktuella utbrott.