Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber smittskyddsblad - läkarinformation

Paratyfoidfeber smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation


Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till sjukvården

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017)