Pneumokockinfektion (invasiv)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Bildspel: Pneumokockvaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pnenumokockvaccination till riskgrupper - 2016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25