Streptokockinfektion invasiv (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

se även GAS (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25