Syfilis

Syfilis smittskyddsblad - läkarinformation

Syfilis smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner 

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner - rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25