TBE (fästingburen encefalit)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

TBE-information till allmänheten med karta över fall 2013 - 2016. 

TBE-vaccination

Under sidan TBE-vaccinationer finns information som du behöver inför en vaccination. Till exempel hur man ska skydda sig mot fästingbett, vad man ska göra om man blir biten, vilka som rekommenderas att vaccineras och områden i Västra Götaland där det finns smittrisk.

Informationsmaterial 

Broschyr om fästingar (från projektet ScandTick Innovation) 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25