VRE (vancomycinresistenta enterokocker)

 VRE smittskyddsblad - läkarinformation

VRE smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland

PM/Anvisningar

Handlingsprogram för Multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjuvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag: Vankomycinresistenta enterokocker-VRE. Kunskapsunderlag samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning med VRE.

Informationsmaterial

Informationsbroschyr till patienter och närstående som innehåller frågor och svar om VRE VRE - bakterier som är motståndskraftiga mot vissa antibiotika

Publikationer

Vägledning för personal inom sjukvården baserat på de erfarenheter som gjorts i berörda landsting med utbrott av VRE (vankomycinresistenta enterokocker). En åttasidig broschyr med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med de viktigaste åtgärderna för att minimera smittspridning av VRE.
Vården kan minska spridningen av VRE