Mässling

Mässlingsutbrottet i Göteborg bedöms nu vara över. Inga nya fall av mässling i utbrottet har rapporterats sedan mitten av januari.

Fler fall av mässling i Europa
Fortsatt uppmärksamhet på mässling är dock viktigt. Resande innebär att mässling kan återkomma. Sjukdomen är fortfarande vanlig i många länder i världen. I Europa 2017 sågs en fyrfaldig ökning av mässling jämfört med året innan enligt WHO.  
Förekomst av mässling i olika länder i Europa under 2017, se ECDC:s rapport.

Viktigt med fortsatt uppmärksamhet 
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirriation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda mellan 1960 och 1980
  • Om man inte blivit vaccinerad
  • Om man inte haft mässling
  • Om man bara fått en dos vaccin
 • Personer som avstått vaccination

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård 

Frågor och svar om mässling 

Frågor och svar om mässling  OBS! uppdaterat med fler frågor 2018-01-05

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Sjukdomsinformation om mässling

Läs mer om mässling på denna sida. 

Detta bildstöd kan användas tillsammans med patienter och anhöriga som inte pratar svenska. Det finns på flera språk, se nedan. 

Svenska 
Albanska
Arabiska
Bosniska/kroatiska/serbiska
Dari
Engelska
Kurmanji
Pashto
Persiska
Somaliska
Sorani
Tigrinja

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren.  
Svenska
Arabiska
Engelska
Somaliska 
Tigrinja

Nedan finns exempel på svenska: 

Senast uppdaterad: 2018-03-19 09:38