Fler fall av mässling i Göteborg uppdaterat 2018-01-19 kl. 13:00

Berörda vårdgivare och Smittskydd Västra Götaland utreder 28 konstaterade fall av mässling.

Lägesbild: Inga nya fall konstaterade under det senaste dygnet. 
Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det aktuella utbrottet växer och är den 19 januari, 28 konstaterade fall. 

Bakgrund: Smittspridning av mässling har skett såväl inom vården som i övriga samhället. Kontaktspårning inom vården pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vårdcentraler och en jourcentral i Göteborgsområdet. Nya fall av mässling kan insjukna upp till 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle, det vill säga, från i dag till och med början av februari 2018. Tidpunkt kan komma att justeras om nya fall tillkommer.
Läs vårt pressmeddelande från 2018-01-08 här.

Det kan inte uteslutas att smittspridning även kan ha skett på andra platser i Göteborgsområdet, varför vården måste ha en ökad uppmärksamhet på mässling. 

Viktigt med ökad uppmärksamhet
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.  Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter några dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården! Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård.

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

  • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
  • Vuxna födda mellan 1960 och 1980
    • Om man inte blivit vaccinerad
    • Om man inte haft mässling
    • Om man bara fått en dos vaccin
  • Personer som avstått vaccination

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård 

Frågor och svar om mässling 

Frågor och svar om mässling  OBS! uppdaterat med fler frågor 2018-01-05

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Sjukdomsinformation om mässling

Läs mer om mässling på denna sida. 

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren.  
Svenska
Arabiska
Engelska
Somaliska 
Tigrinja

Nedan finns exempel på svenska: 

Senast uppdaterad: 2018-01-19 13:00