Gonorré ökar allt mer

Infografik om gonorré 

År 2016 anmäldes 262 nya fall av gonorré till Smittskydd Västra Götaland. I flera år har det skett en ökning av denna sexuellt överförbara infektion, både bland kvinnor, heterosexuella män och män som har sex med män (MSM). Ökningen beror på att fler har oskyddade sexuella kontakter, och också på minskad rädsla för hiv, framför allt bland MSM. 

Jämfört med första halvåret 2016, fördubblades antalet kvinnor med gonorré under samma period 2017. Flertalet av kvinnorna var unga, i åldern 15-29 år, men ökningen var störst bland de kvinnor som var 30 år och äldre. 

Ökningen bland heterosexuella män var cirka 40 %, och störst i gruppen över 30 års ålder. 

Hos MSM var ökningen något lägre, cirka 30 %, men här stod de i åldern 15-29 år för den största ökningen.

Sverige var det klart dominerande landet där smitta ska ha skett för både kvinnor och MSM. För de heterosexuellt smittade männen stod Thailand och Sverige för var sin tredjedel som smittland. Den resterande tredjedelen fördelade sig på flera olika länder.

Utvecklingen är mycket oroande eftersom det kommer att bli allt svårare att behandla gonorré. Bakteriestammar som inte är känsliga för antibiotika blir allt vanligare i världen. Kondom skyddar mot gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner.

All behandling och uppföljning ska ske på STI-mottagning.

Diagram: Antal fall av gonorré i Västra Götaland per halvår 

Läs mer om gonorré på denna sida. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30