Hygien- och städråd

På denna sida finns information om hygien- och städråd för förskolan. All förskoleverksamhet ska ha skriftliga riktlinjer om hygienrutiner.

Dokument från Folkhälsomyndigheten: 
Allmänna råd om städning i skola och förskola från Folkhälsomyndigheten 

Dokument från Hyfs - Hygiensjuksköterska i förskolan:
Hygienråd i förskoleverksamheten 

Skärpta hygienrutiner i förskolan. De skärpta rutinerna gäller vid ökning av infektioner, till exempel magsjuka och streptockockinfektioner.

När man gör en hygienrond på förskolan, använd gärna protokollet hygienrond från boken Hygienrond i förskolan, till hjälp. Protokoll för hygienrond i förskolan

Akuthink 
Instruktioner och innehåll för en akuthink  

Dokument från Miljöförvaltningen: 
Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg - ej kök

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37