Utbildningar

På denna sida finns information om olika typer av utbildningar som Hyfs anordnar.

Föreläsningsdag Smittskydd i förskolan, 28 november Stockholm 

Målgrupp: Personal inom smittskydd, hälsoskydd, barnhälsovård och förskola.

Program: 
• Arbetsmiljöverkets regler om hygienåtgärder och smittrisker i arbetsmiljön - Jenny Blom Persson, Arbetsmiljöverket
• Miljö & hälsas råd och krav kring hygien och smitta i förskolan - Fredrik Haux, Enheten för miljö hälsa, Folkhälsomyndigheten
• Luftvägsinfektioner och MRSA i förskolan - Eva Gustavsson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
• Samverkan barnhälsovård och förskola - Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Stockholm

Tid: Tisdag den 28 november 2017 klockan 09:30 - 16:30

Lokal: Gard-aulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Stockholm

Program

Anmälan

Utbildningar 2018: 

Grundutbildning "Smitta och smittspridning" 
8 februari i Göteborg 

Utbildningen vänder sig till er som inte tidigare har gått eller där det var länge sedan ni gick en Hyfs-utbildning. Vi välkomnar särskilt nya hygienombud. Vi kommer att prata om smitta, smittspridning, hygienrutiner och barns infektionssjukdomar. 

Tid: 13:30 - 16:30 inklusive tid för fika. 

Lokal: Stadsledningskontoret, sal Informationssalen, Köpmansgatan, Göteborgs Stad 

Anmälan och program via vårt bokningssystem  senast 31 januari.  

Grundutbildning "Smitta och smittspridning" 
22 februari i Skövde 

Utbildningen vänder sig till er som inte tidigare har gått eller där det var länge sedan ni gick en Hyfs-utbildning. Vi välkomnar särskilt nya hygienombud. Vi kommer att prata om smitta, smittspridning, hygienrutiner och barns infektionssjukdomar. 

Tid: 08.30 – 11.30 inklusive tid för fika. 

Plats: Regionens hus, sal Eken. Hertig Johans gata 6.

Anmälan via vårt bokningssystem senast 15 februari. 
Program 

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:55