Pedagogiskt utbildningsmaterial

På denna sida finns utbildningsmaterial som förskolan kan använda i sin verksamhet.

Utbildningsmaterial 

Föräldrafolder (information til vårdnadshavare om Hyfs och en vägledning om god handhygien. Bra att skriva ut och ha på förskolan och dela ut till föräldrar) 

Föräldramötesmaterial - ett diskussionsunderlag inför samtal om hygien i förskolan riktat till föräldrar och förskolepersonal. 

Pedagogiskt material 

Boktips för barn och vuxna om handtvätt och hygien.

Vad händer när man inte tvättar sina händer? Kanel- och oljaexpriment. 

Boken Prinsessan som inte ville tvätta händerna 

Handtvättssånger - olika sånger med enkel medlodi att sjunga tillsammans med barnen. 

Handtvättsdiplom - diplom att dela ut till barnen som vet Varför, När och Hur man ska tvätta händerna.  

Hygienquiz för barn - frågor anpassade till barn om hur och när man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för vuxna  - frågor anpassade till vuxna om hur och när man ska tvätta händerna. 

Kräklarm - allmän plansch i A3 

Kräklarm - plansch för förskola. 

Kräklarm - plansch för skola. 

Senast uppdaterad: 2017-12-12 16:05