Influensasäsongen 2017-2018

Antalet fall av influensa sjunker och influensasäsongen närmar sig sitt slut. Men fortfarande diagnostiseras ovanligt många fall för tidsperioden. Det är viktigt att även fortsatt identifiera de patienter som kan behöva antiviraler och/ eller sjukhusvård och att följa de vårdhygieniska riktlinjerna för att förhindra smittspridning i väntrum. Majoriteten av influensafallen hittills under säsongen är influensa B och Folkhälsomyndighetens subtypningar visar att det är rör sig om Influensa B yamagata. Vaccinstammen är av den andra influensa B linjen så vaccinet har begränsad effekt. Nyligen publicerade studier dock visar att vaccineffekten i år är i storleksordningen 1/3 minskad risk att få laboratorieverifierad influensa B.