Influensasäsongen 2017-2018

Nu är spridningen av influensa igång för säsongen, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Det gäller även här i Västra Götaland, där antalet fall har ökat de senaste två veckorna. Ungefär lika många influensa A som influensa B har rapporterats. Av de stammar av influensa A som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2). Det är nu viktigt att följa de vårdhygieniska riktlinjerna för att förhindra att smittspridning sker inom vården, och det är hög tid att vaccinera personer som tillhör riskgrupp.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-20 14:07