Influensavaccin

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Vaxigrip

Västra Götalandsregionen har även denna säsong upphandlat Vaxigrip, som är ett trivalent, avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning. Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet, givits i miljontals doser. Vaxigrip innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

 De aktiva stammarna för säsongen 2017-2018 är:

– A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09

– A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)

– B/Brisbane/60/2008 (B/Viktoria)

Fluenz Tetra 

Fluenz Tetra är ett nasalt influensavaccin för barn, 2-17 år. I Västra Götaland används det framför allt av verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin. Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin, och bör därför inte användas till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i barnets närhet, bör man ta hänsyn till detta eftersom de levande vaccinstammarna kan spridas från det vaccinerade barnet.

Fluenz Tetra innehåller fyra influensastammar (kvadrivalent), varav den fjärde stammen är ytterligare en influensa B-stam. De aktiva stammarna för säsongen 2017-2018 är:

– A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09

– A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)

– B/Brisbane/60/2008 (B/Viktoria)              

– B /Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

Vid äggallergi

Vaxigrip och Fluenz Tetra kan innehålla spår av ägg, och bör därför inte ges till personer med svår äggallergi. Något äggfritt vaccin finns inte tillgängligt i Sverige. Alla som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras. 

Beställning av vaccin

Ordination

Underlag för vaccination

Registrering i Svevac


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27