Informationsmaterial

Patientinformation

Denna säsong finns följande material att beställa: Allmän affisch, affisch till gravida, flerspråksaffisch, SMS-kort och SMS-affisch. 

Det går kostnadsfritt att beställa materialet via Adress- och distrubutionscentrum www.vgregion.se/adc 
Skriv in sökordet "influensa" i fältet "Beskrivning" och klicka på SÖK. 
Det går också bra att mejla till E-postadress

Informationsblad från Smittskydd Västra Götaland


Informationsblad till gravida från Folkhälsomyndigheten

Bildspel för vårdpersonal

Annonsering

Informationsbrev gällande annonsering om influensavaccination

Frågor om annonseringen? Kontakta Malin Ericson, 010-441 24 05.

Vill du använda vår influensasymbol (ett gult virus) i dina annonser? Kontakta Kristina Nyström, 010-441 24 12. 

Kallelsebrev 

Personer som får en kallelse från sin vårdcentral, väljer i större utsträckning att vaccinera sig mot influensa. Därför erbjuder vi en ersättning till de vårdcentraler som kallar sina riskgrupps­patienter.

Erbjudandet gäller för kallelser till alla som rekommenderas influensavaccination. Förutsättningen är att brevet innehåller Smittskyddets informationstext ordagrant, samt tid för vaccination eller ett telefonnummer för tidsbokning. Läs mer i vårt dokument exempelbrev med vaccinationsunderlag. 

Varje kallelsebrev ersätts med 2,50 kronor. Fakturan ska innehålla kopia på kallelsebrevet och underlag som styrker att ni skickat det antal brev ni begär betalt för. Fakturaadressen är Regionkansliet, Beställar-id: 6050700, Fe 021, 405 83 Göteborg. Vid fakturafrågor, kontakta gärna Malin Ericson, telefon 010-441 24 05.

För Närhälsans vårdcentraler kommer kallelserna och faktureringen att samordnas av Kommunikationsavdelningen. Eventuella frågor besvaras av E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27