Vaccinationskampanjen

Vaccinationsstart

Datum för årets vaccinationsstart är tisdagen den 7 november 2017.

Årets vaccin

Vaxigrip är upphandlat i Västra Götalandsregionen även detta år, och går att beställa redan nu. Kom också ihåg att beställa kanyler. Här gör du din beställning.

Vaccinationsunderlag 

Underlag för influensavaccination.doc

Riskgrupper

Riskgrupperna är desamma som förra året. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även i år erbjuder vi en ersättning till de vårdcentraler som kallar sina riskgrupps­patienter. Läs mer om kallelsebrev.

Patientavgift

Personer som tillhör någon av grupperna betalar 100 kronor. För övriga kostar det 180 kronor

Bildspel för personal

I år har vi två olika bildspel för personal om influensavaccination. Ett allmänt för alla som vaccinerar, och ett för mödravården. Bildspelen hittar du här.

Det finns även ett bildspel om pneumokockvaccinationer till riskgrupper. Du hittar bildspelet här.

Annonsering

Som tidigare betalar Smittskyddet halva annonskostnaden, upp till 5 000 kronor, mot att en specifik text finns med i annonsen. Läs mer.

Informationsmaterial

Årets affischer skickas automatiskt ut till primärvården ungefär en månad före vaccinationsstart. Patientinformation på flera språk hittar du här.

Senast uppdaterad: 2017-09-21 10:31