Information om aktuella utbrott

På denna sida finns information om aktuella och pågående utbrott, nationellt som internationellt.

Information om utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om

 

Zikavirus 

Aktuell information om zikavirus på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Information om zikavirus från Europeiska smittskyddsmyndigheten - ECDC

Information från INFPREG om Zikavirus och graviditet

Mers-CoV

Middle east respiratory syndrome (MERS) är en luftvägsinfektion som orsakas av ett coronavirus (CoV). Viruset, som kan ge svår luftvägssjukdom med multiorgansvikt, identifierades i Saudiarabien 2012, och har sedan dess spridits till de flesta länderna på Arabiska halvön. I Europa har begränsad smittspridning skett kring resenärer som varit i de drabbade länderna. Spridning av virus pågår fortfarande på Arabiska halvön. WHO avråder inte från resa till området, men resenärer bör vara medvetna om att sjukdomen finns och hur smitta kan förebyggas. 

MERS-CoV sprids via närkontakt, och flera större utbrott i vårdmiljö har rapporterats. Personer som insjuknar med luftvägssymtom, feber och hosta efter besök på Arabiska halvön ska handläggas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Infektion med MERS-CoV är en anmälmnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstanke på MERS-CoV, enligt falldefinitionen, bör ansvarig läkare kontakta smittskyddsläkare per telefon. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers 

Aktuell epidemiologi

Information om MERS-CoV från WHO 

Epidemiologisk uppdatering från ECDC

Bakgrundsinformation om MERS-CoV och allvarlig coronavirusinfektion från Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37