Kontakt Borås

Erica Castilla

Smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer
E-post

Camilla Glad

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post

Kajsa Lundqvist

Hygiensjuksköterska i förskolan/smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer
E-post

Gunilla Ockborn

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer
E-post

Peter Ulleryd

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-25 11:42