Kontakt Borås

Inger Asteberg

Smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer
E-post

Camilla Glad

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post

Kajsa Lundqvist

Hygiensjuksköterska i förskolan/smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer
E-post

Gunilla Ockborn

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer
E-post

Peter Ulleryd

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26